Proiectare si executarea instalatiilor de stingere cu apa a incendiilor, Instalatii cu hidranti de incendiu interiori

Echiparea tehnica a cladirilor cu hidranti de incendiu interiori

Echiparea tehnica a cladirilor, compartimentelor de incendiu, spatiilor, cu hidranti de incendiu interiori, se realizeaza, la:
▪ constructiile închise din categoriile de importanta exceptionala si deosebita (A si B), încadrate conform legislatiei în vigoare, indiferent de aria construita sau desfasurata si numar de niveluri;

▪ constructii civile (publice), cu aria construita de peste 600 m2 si mai mult de 4 niveluri supraterane, cu exceptia imobilelor de locuit;

▪ cladiri înalte si foarte înalte, precum si constructii cu sali aglomerate, indiferent de destinatie, de ariile construite si numarul de niveluri;

▪ constructii de productie sau depozitare din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, definite conform normelor în vigoare, cu arii construite de minimum 750 m2 si densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2;

▪ depozite cu stive înalte, pentru produse combustibile (peste 6 m înaltime) si densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2, indiferent de aria construita;

▪ constructii sau spatii publice (cu exceptia locuintelor) si de productie sau depozitare subterane, cu aria desfasurata mai mare de 600 m2;

▪ parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 de autoturisme si cele supraterane închise cu mai mult de 2 niveluri.

Enumerarea de la art. 4.1. nu este limitativa, investitorii putând stabili necesitatea echiparii cu hidranti interiori de incendiu si pentru alte tipuri de cladiri.

În cazul cladirilor cu mai multe compartimente de incendiu, modul de echipare cu hidranti de incendiu interiori se stabileste pentru fiecare compartiment de incendiu în parte, iar gospodaria de apa se dimensioneaza pentru compartimentul de incendiu cel mai defavorabil din punct de vedere hidraulic (cel mai departat pe orizontala de punctul de alimentare cu apa si situat la cota geodezica cea mai mare).

Nu se prevad hidranti de incendiu interiori atunci când apa nu este indicata ca substanta de stingere si când stingerea incendiului se asigura cu substante speciale (gaze inerte, spuma, abur, pulberi, înlocuitori de haloni etc.), precum si la constructiile având numai parter, la care interventia în caz de incendiu se realizeaza de la hidrantii de incendiu exteriori, cu furtun având lungimea de maximum 40 m.

Solutii tehnice de realizare a instalatiilor cu hidranti de incendiu interiori

Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza în locuri vizibile si usor accesibile în caz de incendi 636v213g u, în functie de raza lor de actiune si de necesitati, în urmatoarea ordine: lânga intrari în cladiri, în case de scari, în holuri sau în vestibuluri, pe coridoare, lânga intrarea în încaperi si în interiorul acestora.

În salile aglomerate, atunci când reteaua interioara de alimentare cu apa a cladirii permite, se amplaseaza în sala un numar suficient de hidranti de incendiu pentru a putea actiona în fiecare punct al salii cu cel putin doua jeturi, iar restul hidrantilor (necesari conform datelor din anexa nr. 3) se amplaseaza în exteriorul salii, lânga usi.

În cladirile civile (publice) înalte, definite conform reglementarilor specifice, hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza numai pe coridoare, sau în încaperile tampon de acces în casele scarii.

4.8. În cladirile civile (publice) foarte înalte definite conform reglementarilor specifice, se respecta urmatoarele:

▪ hidrantii de incendiu se amplaseaza numai pe coridoare sau în încaperile tampon de acces în casele de scari;

▪ conductele se leaga în inel si se prevad cu robinete de închidere, astfel încât sa nu existe pericolul scoaterii din functiune a mai mult de 5 hidranti pe nivel;

▪ se prevad robinete si pe coloane, din 5 în 5 niveluri, sigilate în pozitia “normal deschis”;

▪ pentru alimentarea cu apa a instalatiei interioare cu hidranti de incendiu, direct de la pompele mobile de incendiu, se prevede o conducta cu Dn 100 mm, cu robinet de închidere, ventil de retinere si doua racorduri fixe tip B, amplasate pe peretele exterior al cladirii, în nise cu geam, marcate cu indicatoare la înaltimea de maximum 1.40 m de la nivelul trotuarului cladirii, racordata la conducta principala a retelei de alimentare cu apa.

La cladirile monobloc, la care nu se poate asigura protectia întregii suprafete de la hidrantii de incendiu exteriori, se prevad hidranti de incendiu inferiori pe tunelurile speciale de evacuare, care sa functioneze în conditiile prevazute pentru hidrantii de incendiu exteriori. Debitul se va stabili conform anexei nr. 9.

În cladirile de productie în care sunt încaperi cu pericol de incendiu diferit, hidrantii de incendiu interiori se prevad pentru a proteja numai zonele în care exista materiale, elemente sau utilaje combustibile, în conditiile art. 4.1.

În cladirile închise ale depozitelor cu stive înalte (cu înaltime mai mare de 6 m), cladiri monobloc, garaje mari, gari, aerogari, metrou etc. se admite ca hidrantii de incendiu interiori, necesari pentru protejarea zonelor ce nu pot fi acoperite cu jeturile celor montati pe pereti sau pe stâlpi, sa fie amplasati la nivelul pardoselii sau îngropati în pardoseala, în cutii speciale, corespunzatoare.

Hidrantii de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se corespunzator. Standardele de referinta sunt STAS 297/2 si SR ISO 6309.

Pe timp de noapte sau în locurile unde se desfasoara activitati la lumina artificiala, marcarea hidrantilor se face prin iluminat de siguranta.

Robinetul hidrantului de incendiu, împreuna cu echipamentul de serviciu format din furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei, se monteaza într-o cutie speciala, amplasata în nisa sau firida în zidarie, la înaltimea de 0,80 m … 1,50 m de la pardoseala. Standardul de referinta este STAS 3081.

Nisele hidrantilor de incendiu interiori nu trebuie sa strapunga peretii antifoc, pe cei care despart încaperi cu pericol de incendiu diferit sau care delimiteaza cai de evacuare. În cazul în care se monteaza în nisa, rezistenta la foc a peretelui, dupa montarea nisei, trebuie sa ramâna neschimbata.

Hidrantii de incendiu interiori se echipeaza cu furtunuri semirigide (standard de referinta STAS SR EN 671-1/2002) sau cu furtunuri plate (standard de referinta STAS SR EN 671-2/2002) si cu tevi de refulare universale montate la extremitatile furtunurilor pentru a forma, dirija si controla jetul de apa.

Furtunurile semirigide trebuie sa aiba unul din urmatoarele diametre interioare: 19 mm; 25 mm; 33 mm.

Diametrul nominal al furtunului plat nu trebuie sa depaseasca 52 mm.

Lungimea maxima a furtunului semirigid trebuie sa fie de 30 m (standard de referinta STAS SR EN 671-1/2002).

Lungimea nominala a furtunului plat nu trebuie sa depaseasca 20 m, exceptie facând aplicatiile specifice care permit acest lucru (standard de referinta STAS SR EN 671-2/2002).

Ţeava de refulare universala trebuie sa permita urmatoarele pozitii de reglare: închidere si jet pulverizat si/sau jet compact (standarde de referinta STAS SR EN 671-1/2002 si STAS SR EN 671-2/2002). Când jetul pulverizat si jetul compact sunt conditionate, se recomanda sa se pozitioneze jetul pulverizat între pozitia de închidere si pozitia jetului compact.

Ţeava de refulare universala trebuie prevazuta cu un robinet de închidere a alimentarii cu apa. Robinetul de închidere trebuie sa fie cu supapa sau de alt tip cu deschidere lenta. Robinetul trebuie sa se închida prin actionarea unei roti de manevra în sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcat.

Pentru hidrantul interior de incendiu echipat cu furtun semirigid, tamburul trebuie dotat cu doua flanse circulare cu diametrul maxim de 800 mm si cu sectoare interioare sau cu o bobina cu diametrul minim de 200 mm pentru furtunurile de 19 mm si 25 mm si cu diametrul minim de 280 mm pentru furtunurile de 33 mm. Tamburul trebuie sa se roteasca în jurul axei sale.

Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu, poate fi: cu tambur, cu furtun pliat de doua ori cu furtun bobinat.

Tamburul trebuie sa se roteasca în jurul axei sale în asa fel încât sa permita desfasurarea libera a furtunului. Tamburul interior trebuie sa aiba diametrul minim de 70 mm, cu o fanta larga de cel putin 20 mm în care se aseaza cuta mediana din lungul furtunului.

Cutiile trebuie prevazute cu o usa si pot fi echipate cu o încuietoare. Cutiile care pot fi zavorâte, trebuie prevazute cu un dispozitiv de deschidere în caz de urgenta care sa fie protejat cu ajutorul unui material transparent, care sa poata fi spart cu usurinta. Robinetul de închidere cu supapa însurubat pâna la refuz trebuie în asa fel pozitionat ca sa permita ramânerea a cel putin 35 mm spatiu liber în jurul diametrului exterior a rotii de manevra.

Daca dispozitivul de deschidere în caz de urgenta este protejat printr-un geam frontal, acesta trebuie sa poata fi spart cu usurinta, fara a exista riscul de a lasa bucati sau corpuri ascutite care sa poata provoca ranirea celor care actioneaza dispozitivul de deschidere în caz de urgenta.

Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minimum 170▫ pentru a permite furtunului sa fie miscat liber în toate directiile. Pentru anumite conditii climatice este necesar sa se prevada cutia cu gauri cu ventilare corespunzatoare.

Alimentarea cu apa a hidrantilor de incendiu interiori, din constructiile prevazute cu instalatii de apa potabila sau industriala se face, de regula, prin retele comune, inelare sau ramificate.

Se prevad retele de distributie separate în urmatoarele situatii:

▪ la cladirile echipate cu instalatii interioare cu sprinklere, drencere, apa pulverizata sau ceata de apa;

▪ la cladirile în care pentru apa potabila sau industriala s-au utilizat retelele de distributie din materiale plastice;

▪ în cazurile în care presiunea necesara în instalatiile pentru stingerea incendiilor este mai mare de 6 bar;

▪ când, potrivit avizului societatii de distributie a apei, nu se poate asigura debitul de apa pentru stins incendiul de catre conductele publice si este necesar a se prevedea o gospodarie de apa proprie (rezervor cuplat cu statie de pompare a apei) pentru debitul de incendiu;

▪ în cazul retelelor interioare cu hidranti de incendiu pentru care este prevazut timpul teoretic de functionare de 60 minute si mai mult.

În retelele instalatiilor interioare de apa pentru incendiu, separate sau comune, se folosesc numai conducte metalice (nu sunt admise conducte din materiale plastice).

Retelele interioare care alimenteaza cu apa mai mult de 8 hidranti de incendiu pe nivel, se proiecteaza inelare. În distribuitorul retelei de alimentare cu apa se prevede o conducta cu Dn 100 mm cu robinet de închidere, ventil de retinere si doua racorduri fixe tip B, pentru alimentarea pompelor mobile de incendiu.

Retelele inelare de conducte se prevad cu robinete astfel încât, în caz de avarii, sa nu se întrerupa functionarea a mai mult de 5 hidranti pe un nivel al cladirii.

Robinetele de pe retelele inelare se prevad sigilate în pozitie “normal deschis” daca nu sunt prevazute cu dispozitive de actionare de la distanta.

În cazul cladirilor cu doua zone de presiune, alimentarea cu apa a hidrantilor interiori se face, în functie de presiunea necesara, prin una din cele doua zone de presiune, fara a depasi la capetele de debitare (ajutaj – teava de refulare) presiunea de 4 bar.

Pentru reducerea presiunii din instalatie la valoarea de 4 bar, se admite prevederea de regulatoare de presiune locale sau de diafragme, amplasate înaintea hidrantilor respectivi.

Instalatiile cu hidranti de incendiu interiori se proiecteaza si executa astfel încât sa poata fi actionate operativ la izbucnirea incendiului. Se admite pornirea pompelor si robinetelor cu actionare electrica de la distanta, prin butoane.

Toate retelele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor cu hidranti interiori se proiecteaza si se executa astfel încât sa fie ferite de înghet, iar reviziile si eventualele reparatii sa se poata face cu usurinta.

Instalatiile cu hidranti de incendiu, amplasate în spatii cu pericol de înghet se echipeaza cu armaturi de golire, dispuse în imediata apropiere a robinetului de sectionare (electrovanei).

Dimensionarea instalatiilor cu hidranti de incendiu interiori

Numarul de hidranti de incendiu interiori se determina tinând seama de numarul de jeturi în functiune simultana care trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii (fiecare produs care poate sa arda) si de raza de actiune a hidrantului.

Numarul de jeturi în functiune simultana ai hidrantilor de incendiu interiori, în functie de destinatiile si caracteristicile cladirilor, este dat în anexa nr. 3.

Jeturile simultane trebuie obtinute de la hidrantii de incendiu situati pe acelasi palier si în acelasi compartiment de incendiu al cladirii.

4.36. Se asigura protejarea fiecarui punct cu cel putin doua jeturi în functiune simultana în:

▪ încaperi sau grupuri de încaperi cu risc mare si foarte mare (categoriile A, B sau C de pericol de incendiu) si la depozitele cu stive înalte (peste 6 m înaltime), care au un volum mai mare de 5.000 m3;

▪ în cladiri civile (publice) înalte si foarte înalte;

▪ cladiri pentru comert cu volum mai mare de 5.000 m3;

▪ sali aglomerate (numai sala, scena, depozitele si atelierele anexe);

Pentru cladirile (încaperile si în general spatiile) echipate cu instalatii automate de stingere se asigura protejarea cu un singur jet.

Debitele minime ale jetului compact si pulverizat în functie de diametrele duzelor de refulare sau diametrele echivalente, la diferite presiuni disponibile ale apei în sectiunile de iesire din orificiile acestora, pentru hidrantii de incendiu interiori, echipati cu furtunuri semirigide, sunt date în anexa nr. 4 (standard de referinta STAS SR EN 671-1/2002), iar pentru hidrantii de incendiu interiori echipati cu furtunuri plate, în anexa nr. 5 (standard de referinta STAS SR EN 671-2/2002).

Presiunea minima necesara la robinetul hidrantului de incendiu interior trebuie sa acopere pierderile totale de sarcina în furtun si sa asigure formarea unor jeturi de apa compacte sau pulverizate, cu debitele din anexele nr. 4, respectiv nr. 5, în functie de diametrele duzelor de refulare sau diametrelor echivalente.

Debitul de calcul necesar dimensionarii conductelor instalatiei de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu interiori se determina astfel:

▪ când alimentarea cu apa a hidrantilor de incendiu interiori se face printr-o retea comuna cu alimentarea cu apa potabila sau industriala, debitul de calcul se determina adaugând la debitul de incendiu al hidrantilor (stabilit conform datelor din anexele nr. 4 si nr. 5) debitul de calcul de apa potabila sau industriala stabilit conform reglementarilor specifice sau prescriptiilor tehnologice, cu exceptia a 85% din debitul de calcul necesar dusurilor si a debitului pentru spalari tehnologice si a pardoselilor, care nu se iau în calcul;

▪ când alimentarea cu apa a hidrantilor de incendiu interiori se face printr-o retea separata, debitul de calcul si numarul de jeturi în functiune simultana, se determina conform datelor din anexele nr. 3, nr. 4 si nr. 5.

Coloana de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu interiori are diametrul minim constant de 2 toli pe întreaga înaltime si se racordeaza la partea superioara la un punct de utilizare curenta a apei, pentru a se asigura circulatia permanenta a apei în coloana.

Dimensionarea conductelor retelei ramificate de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu interiori si calculul pierderilor totale de sarcina (liniare si locale) se efectueaza mai întâi pe traseul principal de alimentare cu apa al retelei, de la hidrantul de incendiu cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic din întreaga instalatie (amplasat cel mai departat pe orizontala de punctul de alimentare cu apa al retelei si având cota geodezica cea mai mare) spre punctul de alimentare cu apa al retelei.

Ramificatiile retelei se dimensioneaza la presiunile disponibile ale apei din nodurile traseului principal.

În cazul în care rezulta necesitatea functionarii simultane a doua sau mai multe jeturi, se efectueaza calculul hidraulic de echilibrare a retelei, astfel încât sa se asigure la hidrantii de incendiu în functiune simultana, debitele si presiunile necesare pentru formarea jeturilor compacte sau pulverizate.

La calculul hidraulic al retelei inelare de conducte de alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu interiori, se aplica metoda compensarii pierderilor totale de sarcina pe inelul respectiv.

La dimensionarea instalatiilor cu hidranti de incendiu interiori, pentru cladirile civile foarte înalte, se respecta urmatoarele:

▪ se prevad minimum doua coloane de alimentare, dimensionate astfel încât fiecare sa asigure un debit de apa pentru incendiu de minim 15 l/s pentru cladirile cu volum de pâna la 50000 m3 si de minim 20 l/s pentru cladirile cu un volum mai mare de 50000 m3;

▪ pe fiecare nivel se prevad cel putin 3 sau 4 hidranti având fiecare un debit minim de 5 l/s, în functie de volumul constructiei, amplasati, de regula, unul fata de altul, la distante astfel încât fiecare punct al cladirii sa fie atins de doua jeturi având fiecare debitul minim de 5 l/s, conform precizarilor din anexa nr. 3, alimentate de la coloane diferite.

COLOANE USCATE

Coloanele uscate sunt instalatii fixe, rigide, montate în interiorul constructiilor, utilizate numai de serviciile de pompieri.

Se prevad coloane uscate la toate constructiile civile (publice) înalte si foarte înalte.

Constructiile echipate cu coloane uscate se echipeaza si cu instalatii de stingere cu apa a incendiilor, conform prevederilor din prezentul normativ.

Pentru alimentarea cu apa, se asigura accesul masinilor de pompieri în orice anotimp; distanta de la calea de acces cea mai apropiata pâna la racordul de alimentare cu apa nu trebuie sa depaseasca 40 m.

Racordul de tip B pentru alimentarea cu apa a coloanei uscate se amplaseaza pe peretele exterior al cladirii si se obtureaza cu un racord înfundat, la baza coloanei prevazându-se un ventil de retinere si un robinet de golire.

Racordul de alimentare cu apa al coloanei uscate se monteaza la loc vizibil separat de orice alt racord, la o înaltime de maximum 1,5 m fata de sol si o înclinare de 45▫ fata de verticala.

Pentru recunoastere, racordul de alimentare se marcheaza prin indicator “COLOANĂ USCATĂ”.

Se instaleaza coloana uscata independenta pentru fiecare compartiment de incendiu al cladirii.

Conducta de legatura (orizontala) cu coloana uscata, trebuie sa fie cât mai scurta si astfel proiectata încât sa asigure golirea întregii cantitati de apa.

Aceasta conducta trebuie sa treaca prin locuri accesibile în subsol sau parter, fara a traversa tuneluri de cabluri electrice, ghene ale instalatiilor sanitare sau golul liftului.

Coloana uscata propriu-zisa se monteaza în zona de acces a scarii, în casa scarii sau în ghene adiacente acesteia.

Coloana uscata poate fi aparenta sau îngropata. Când se monteaza mascat în grosimea peretelui, acesta trebuie sa aiba o rezistenta la foc conform reglementarilor specifice.

. Traseul coloanei uscate este vertical, admitându-se, în situatii justificate tehnic, deviatii locale.

Pentru recunoastere, punctele de alimentare si racordul se marcheaza corespunzator. Standardul de referinta este STAS 297/1.

Coloanele uscate au diametrul de 75 mm si racordurile pentru furtun de tip C, pe fiecare nivel al cladirii.

Pe fiecare nivel, înaintea racordului pentru furtun, se prevede un robinet. Racordurile pentru furtun se amplaseaza pe casa scarii sau în zonele de acces la scari, în functie de constructie, astfel încât sa poata servi fiecare nivel.

Înaltimea maxima de montaj a racordurilor pentru furtun este de 1,5 m fata de pardoseala.

Este necesar sa existe spatiu suficient pentru racordarea furtunurilor si manevrarea robinetelor.

Racordurile pentru furtun se pot monta aparent sau îngropat. Ele se marcheaza cu inscriptia: “RACORD INCENDIU”.

Se mentioneaza în proiect ca presiunea de încercare a coloanelor uscate este de 25 bar.

Coloanele uscate se executa din tevi metalice protejate anticorosiv.

INSTALAŢII CU HIDRANŢI DE INCENDIU EXTERIORI

Echiparea tehnica cu hidranti de incendiu exteriori

Retelele de distributie a apei din centrele populate (localitati) vor fi echipate cu hidranti exteriori, care trebuie sa asigure conditiile de debit si presiune necesare stingerii incendiilor, potrivit prevederilor prezentului normativ sau ale Normativului P66, dupa caz.

În cazurile în care, conform avizului regiei/societatii furnizoare de apa din centre populate (localitati), retelele nu asigura satisfacerea conditiilor de debit si presiune, se prevede rezerva de apa pentru incendiu, dimensionata conform art. 6.34 din prezentul normativ, pentru urmatoarele categorii de constructii:

▪ constructii închise de importanta exceptionala si deosebita (categoriile A si B de importanta);

▪ cladiri înalte, foarte înalte sau cu sali aglomerate;

▪ constructii închise de comert sau sport, cu capacitate de primire mai mare de 500 de persoane;

▪ constructii de învatamânt, cultura sau de ocrotirea sanatatii, cu mai mult de doua niveluri;

▪ constructii de turism cu mai mult de patru niveluri;

▪ constructii de productie si/sau depozitare din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, cu volum mai mare de 5000 m3;

▪ depozite cu stive înalte (peste 6,00 m înaltime), din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, cu aria mai mare de 750 m2;

▪ depozite deschise pentru materiale sau substante combustibile, cu aria mai mare de 2000 m2;

▪ parcaje subterane cu mai mult de 20 autoturisme sau supraterane închise cu mai mult de doua niveluri;

▪ constructii subterane (cu exceptia parcajelor) cu aria mai mare de 750 m2.

Necesarul de apa pentru stingerea incendiilor la constructiile precizate la alin. (2) poate fi asigurat prin extinderea retelei de distributie din centrul populat (localitate), din retelele de distributie si rezerva proprie sau numai din rezerva proprie.

Pentru categoriile de constructii precizate la art. 6.1 alin. (2), amplasate în intravilanul sau extravilanul centrelor populate (localitatilor) care nu sunt echipate cu retele de alimentare cu apa, stingerea din exterior a incendiilor se asigura din gospodarii proprii de apa si retele de distributie prevazute cu hidranti, alcatuite si dimensionate corespunzator prezentului normativ.

Hidrantii de incendiu exteriori nu sunt obligatorii pentru protectia constructiilor amplasate izolat (la mai mult de 500 m de zone construite) si care nu sunt echipate cu instalatii de alimentare cu apa, precum si la constructii izolate de productie sau depozitare cu arii construite sub 2000 m2 si maximum doua niveluri. În asemenea situatii se vor asigura posibilitati de alimentare cu apa a pompelor mobile de interventie din surse naturale învecinate (râuri, lacuri, fântâni) sau din rezervoare (bazine).

Solutii tehnice de realizare a instalatiilor cu hidranti de incendiu exteriori

6.3. Hidrantii de incendiu exteriori pot fi:

▪ hidranti subterani (standard de referinta STAS 695);

▪ hidranti de suprafata (standard de referinta STAS 3479).

6.4. Conductele pe care se amplaseaza hidrantii de incendiu exteriori au urmatoarele diametre minime:

▪ 100 mm pentru hidrantii Dn 65 mm sau Dn 80 mm;

▪ 150 mm pentru hidrantii Dn 100 mm;

▪ 250 mm pentru hidrantii Dn 150 mm.

Hidrantii de incendiu exteriori se doteaza cu accesorii pentru trecerea apei în functie de scenariile de siguranta la incendiu întocmite pentru situatiile cele mai defavorabile, adoptate în proiect si mentionate în instructiuni (la cladirea sau compartimentul de incendiu cu debitul cel mai mare, interventie la nivelul cel mai înalt etc.).

Utilajul, accesoriile si materialul de interventie pentru retele a caror presiune nu poate asigura interventia directa, se pastreaza la serviciul de pompieri sau la pichete P.S.I., astfel încât sa poata fi utilizate în caz de incendiu.

Retelele exterioare de alimentare cu apa la care debitele si presiunile disponibile asigura posibilitatea interventiei directe în caz de incendiu, de la hidrantii de incendiu exteriori, se doteaza cu accesorii în conformitate cu normele de dotare. Aceste accesorii pot fi pastrate în cutii fixate pe peretii constructiilor sau pe carucioare mobile adapostite în încaperile serviciului de pompieri.

Jeturile de apa realizate cu ajutorul hidrantilor de incendiu exteriori, trebuie sa atinga toate punctele combustibile ale cladirilor (obiectivelor) protejate, considerând raza de actiune a hidrantilor în functie cu lungimea furtunului de:

▪ maximum 120 m la retelele de alimentare cu apa la care presiunea asigura lucrul direct de la hidranti;

▪ 150 m în cazul folosirii motopompelor si 200 m în cazul folosirii autopompelor.

Hidrantii de incendiu exteriori se amplaseaza la o distanta de minimum 5 m de zidul cladirilor pe care le protejeaza si la 15 m de obiectele care radiaza intens caldura în caz de incendiu.

Hidrantii de incendiu exteriori racordati la retelele la care presiunea apei se asigura cu ajutorul pompelor mobile, se amplaseaza la cel mult 2 m de marginea cailor de circulatie.

Hidrantii de incendiu exteriori racordati la retelele de alimentare cu apa, ce se monteaza în spatiile verzi ale ansamblurilor de locuinte (retele de serviciu), pot fi amplasati la o distanta de maximum 6 m de la marginea caii de circulatie.

Hidrantii de incendiu exteriori racordati la retelele de alimentare cu apa care au presiune suficienta pentru asigurarea interventiei directe (fara ajutorul pompelor mobile) se monteaza si la distante mai mari fata de calea de circulatie.

Hidrantii de incendiu subterani, care nu sunt montati sub carosabilul strazilor sau sub trotuare pavate, se fixeaza în blocuri de beton. În toate cazurile în care este posibil se recomanda montarea hidrantilor de incendiu supraterani.

Pozitia hidrantilor de incendiu exteriori si a caminelor de vane pentru instalatii de incendiu se marcheaza prin indicatoare. Standardul de referinta este STAS 297.

Alimentarea cu apa a hidrantilor de incendiu exteriori se poate face prin unul din urmatoarele sisteme:

▪ din retele la care presiunea apei permite interventia la stingerea incendiului cu linii de furtun racordate direct de la hidranti. Acest sistem se recomanda sa se prevada atunci când incendiul poate evolua rapid datorita combustibilitatii elementelor de constructie si a materialelor utilizate sau depozitate (depozite de cherestea, paie, stuf, lichide combustibile etc.), precum si în cazul când nu se dispune de suficient personal si de utilaje mobile de interventie;

▪ din retele la care presiunea apei la hidrantii de incendiu exteriori (masurata la suprafata terenului) nu permite stingerea incendiului fara pompe mobile de interventie. La aceste retele presiunea apei nu trebuie sa fie mai mica de 0,7 bar.

Se admite asigurarea cu apa direct din bazine, rezervoare si alte surse naturale cu ajutorul pompelor mobile de stins incendiu (autopompe sau motopompe) din dotarea serviciului propriu de pompieri pentru:

▪ constructii si instalatii industriale din categoriile C, D si E de pericol de incendiu, cu suprafata incintei mai mica de 20 ha si care necesita pentru stingerea incendiilor din exterior un debit de apa de cel mult 20 l/s.;

▪ depozite de material lemnos situate în afara incintelor de productie sau a centrelor populate, care necesita pentru stingerea incendiilor din exterior un debit de apa de maximum 35 l/s.;

▪ grupuri de cladiri cu maximum 5000 locuitori;

▪ colonii de cazare temporara pentru maximum 1000 locuri.

Atunci când este indicat din punct de vedere tehnico-economic si al protectiei împotriva incendiilor, se poate adopta un sistem combinat de retele sau retele si bazine (rezervoare).

Dimensionarea instalatiilor cu hidranti de incendiu exteriori

Numarul, tipul, distantele de amplasare si debitul specific al hidrantilor exteriori pentru stingerea incendiilor se stabilesc astfel încât, debitul de calcul al conductei de distributie a apei pentru stingerea din exterior a incendiului, Q(ie) [l/s], sa fie asigurat pentru fiecare compartiment de incendiu, tinând seama de schema adoptata pentru stingerea incendiilor (cu pompe mobile sau cu linii de furtun racordate direct la hidrantii exteriori).

Numarul hidrantilor exteriori se determina astfel încât fiecare punct al cladirilor sa fie atins de numarul de jeturi în functiune simultana, debitul însumat al acestora trebuind sa asigure debitul de apa de incendiu prescris pentru fiecare tip de cladire.

Numarul de incendii simultane care pot avea loc pe teritoriile agentilor economici se stabileste astfel:

▪ daca suprafata teritoriului este mai mica de 150 ha, un incendiu;

▪ daca suprafata teritoriului este mai mare de 150 ha, se considera doua incendii simultane, alegând doua cladiri sau instalatii care necesita cele mai mari debite de apa de incendiu;

▪ daca în zona sau platforma industriala având o suprafata mai mare de 150 ha, se afla mai multi agenti economici, fiecare cu incinta mai mica de 150 ha, alimentate cu apa prin retele comune, retelele din fiecare incinta se vor calcula considerând un singur incendiu, iar retelele comune pentru doua incendii simultane care necesita cele mai mari debite de apa;

▪ pentru zone industriale cu suprafata mai mare de 300 ha, numarul de incendii simultane se va stabili de comun acord cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

▪ pentru depozite sau grupe de depozite de cherestea, busteni, traverse, lemne de foc si depozite de carbuni, având o suprafata mai mare de 20 ha, se vor lua în calcul doua incendii simultane, considerând doua sectoare diferite care necesita debitele cele mai mari.

Numarul de incendii simultane pentru centre populate si zone industriale, în cazul în care se asigura alimentarea cu apa rece prin retele comune, se stabileste astfel:

▪ pentru centrele populate cu mai putin de 10.000 locuitori si o zona industriala cu suprafata pâna la 150 ha, se considera un singur incendiu, la centrul populat sau la zona industriala, unde debitul de incendiu este cel mai mare;

▪ pentru centrele populate cu populatia cuprinsa între 10.000 si 25.000 locuitori având si o zona industriala cu suprafata pâna la 150 ha, se vor considera doua incendii simultane, unul la centrul populat si unul la zona industriala, sau amândoua la centrul populat, daca rezulta în ultimul caz un debit mai mare;

▪ pentru centrele populate cu mai putin de 25.000 locuitori si o zona industriala având suprafata peste 150 ha, se vor lua în calcul doua incendii simultane, unul la centrul populat si unul la zona industriala sau ambele la centrul populat sau zona industriala, corespunzatoare debitului de incendiu cel mai mare;

▪ pentru centrele populate cu populatia egala sau mai mare de 25.000 locuitori, având o zona industriala cu suprafata mai mare de 150 ha, numarul incendiilor simultane si debitele de calcul se stabilesc separat pentru centrul populat, pe baza datelor din anexa nr. 6 si separat pentru zona industriala, dupa care se însumeaza debitele de apa pentru incendiu.

Repartizarea incendiilor simultane se face astfel încât un incendiu sa revina unei suprafete locuite de cel mult 10.000 locuitori.

Distantele de amplasare a hidrantilor de incendiu exteriori se stabilesc în functie de raza de actiune a hidrantilor care se considera de 120 m când presiunea apei necesara la hidranti este asigurata de reteaua exterioara, de (100 … 150) m în cazul folosirii motopompelor si 200 m în cazul folosirii autopompelor. La stabilirea distantelor de amplasare a hidrantilor exteriori pentru incendiu se va tine seama si de faptul ca înaltimile cladirilor care pot fi protejate nu vor depasi 45 m.

Amplasarea hidrantilor de incendiu exteriori pentru localitati din mediul rural cu populatie pâna la 10.000 de locuitori, se asigura conform Normativului P66.

Hidrantii exteriori de incendiu ai retelelor de joasa presiune se amplaseaza la 2 m de bordura partii carosabile a drumului; daca reteaua exterioara de alimentare cu apa este amplasata într-o zona verde, distanta de la bordura partii carosabile a drumurilor pâna la hidranti va fi de maximum 6 m.

În terenurile sensibile la umezire pe lânga distantele impuse de conditiile de siguranta se va tine seama ca distanta fata de cladiri sa fie de o data si jumatate înaltimea stratului de pamânt sensibil la umezire.

Debitul specific al unui hidrant exterior pentru incendiu se considera de 5 l/s. În lipsa unor masuratori asupra variatiei debitului hidrantilor de incendiu exterior fara furtun, în functie de presiunea din reteaua de alimentare cu apa, se pot lua în considerare datele prezentate în nomograma din anexa nr. 7.

La hidrantii portabili cu cot dublu, cu diametrul de 70 mm se poate obtine un debit de 10 l/s la o presiune disponibila de 5 m H2O, asigurându-se astfel alimentarea cu apa pe doua linii de furtun.

În cazul folosirii unui distribuitor cu trei cai, se pot alimenta trei linii la un hidrant portabil cu un cot si patru linii la un hidrant portabil cu doua coturi.

Presiunea minima la hidrantii de incendiu exteriori de la care se intervine direct pentru stingere, trebuie sa asigure realizarea de jeturi compacte de minimum 10 m lungime, teava de refulare actionând în punctele cele mai înalte si departate ale acoperisului (stivelor) cu un debit de 5 … 10 l/s.

Presiune minima (masurata la suprafata terenului) la hidrantii exteriori de la care interventia pentru stingere se asigura folosind pompe mobile, trebuie sa fie de minimum 0,7 bar (7 m H2O). Daca hidrantii de incendiu sunt alimentati cu apa din retelele exterioare având sarcina hidrodinamica în punctul de racord al hidrantului, H(disp) >= 7 m H2O, interventia se poate face direct de la hidrant. Din retelele cu H(disp) < 7 m H2O (retele de joasa presiune) interventia se poate face cu motopompe sau autopompe racordate la hidranti.

Debitul de calcul pentru stingerea din exterior a incendiilor si numarul de incendii simultane pentru centre populate se determina pe baza datelor din anexa nr. 6 si Normativului pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor din mediu rural, P66. Debitele de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor, q(ie), la cladiri civile (publice) izolate, cu exceptia locuintelor sunt date în anexa nr. 8, la cladirile de productie obisnuite în anexa nr. 9, la cladirile monobloc în anexa nr. 10, la depozitele deschise de cherestea în anexa nr. 11, la depozitele de busteni, traverse de cale ferata si lemne de foc în anexa nr. 12, la depozitele de rumegus si tocatura de lemn în anexa nr. 13, la depozitele de talas în anexa nr. 14 si la depozitele de carbuni în anexa nr. 15.

În cazul în care agentii economici sau zonele industriale au instalatii comune cu centrele populate, la determinarea numarului de calcul al incendiilor simultane se iau în considerare si prevederile din STAS 1343/1.

Debitul de calcul al retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru nevoi menajere, industriale si pentru stingerea incendiilor, se determina cu relatia:

┌ ┐

│ n n │

│___ ___ │

q(c) = K(p)│\ q'(ci) + \ q'(ce)│ + q(ie) [l/s]

│/__ /__ │

│i=1 i=1 │

└ ┘

în care:

q'(ci) – este debitul de calcul al instalatiei interioare pentru fiecare cladire sau grup de cladiri de acelasi fel, la care nu s-a luat în calcul 85% din debitul de apa necesar dusurilor sau bailor si debitul pentru spalarea utilajului tehnologic si pardoselilor, în l/s;

q'(ce) – debitul de calcul al consumatorilor din exteriorul cladirilor mai putin debitul de apa necesar pentru stropit strazile si spatiile verzi, în l/s;

q(ie) – debitul hidrantilor exteriori pentru toate incendiile simultane, în l/s;

K(p) = 1,10 – coeficient pentru acoperirea pierderilor de apa.

Daca debitul de calcul pentru alimentarea cu apa a instalatiilor interioare pentru stingerea incendiilor este mai mare decât debitul de calcul pentru hidrantii exteriori de incendiu, prin aplicarea relatiei de la art. 6.31 se poate obtine un debit de calcul mai mic decât cel necesar si pentru evitarea subdimensionarii retelei exterioare se verifica debitul de calcul cu relatia:

┌ ┐

│ ___ ___ │

q(c) = K(p)│ \ q'(ci) + \ q'(ce)│+ q'(ie) + q(ii) [l/s]

│ /__ /__ │

│ │

└ ┘

În care q'(ie) este debitul de calcul al hidrantilor exteriori calculat pentru numarul de incendii simultane mai putin un incendiu, q(ii) este cel mai mare debit de calcul al instalatiilor interioare de stingere a incendiilor iar q'(ci), q'(ce) si K(p) au semnificatiile din relatia de la art. 6.31.

Debitul de calcul pentru un incendiu al conductelor de distributie care alimenteaza cu apa doua sau mai multe sisteme de stingere (protectie) a incendiilor, se determina, dupa caz, prin însumarea debitelor de calcul ale instalatiilor prevazute sa functioneze simultan.

La stabilirea simultaneitatilor si duratelor de functionare ale diferitelor sisteme de protectie împotriva incendiilor se au în vedere urmatoarele:

▪ daca instalatia are hidranti interiori si hidranti exteriori de incendiu, se considera – la constructiile obisnuite (civile, de productie sau depozitare, categoria de importanta normala) – functionarea hidrantilor de incendiu interiori timp de 10 min, iar a celor exteriori în urmatoarele 3h. La cladirile cu sali aglomerate, cladirile monobloc si cladirile înalte si foarte înalte, în prima ora se asigura functionarea, fie a hidrantilor de incendiu interiori, fie a celor exteriori, instalatia dimensionându-se la debitul cel mai mare, iar în urmatoarele doua ore, functionarea numai a hidrantilor de incendiu exteriori;

▪ pentru constructiile civile, de productie si depozitare obisnuite, gradul I sau II de rezistenta la foc, în care densitatea sarcinii termice, determinata prin calcul, este mai mica de 210 MJ/m2, precum si cele echipate cu instalatii automate de stingere, cu exceptia cladirilor cu sali aglomerate, înalte si foarte înalte, functionarea instalatiilor cu hidranti exteriori se asigura timp de 2 h;

▪ pentru constructiile civile de gradul III, IV si V de rezistenta la foc, cu exceptia cladirilor cu sali aglomerate, timpul teoretic de functionare al hidrantilor exteriori este de 2 h.

Calculul hidraulic de dimensionare si de determinare a pierderilor totale de sarcina ale apei, în conductele retelelor ramificate, se efectueaza mai întâi pentru traseu/principal (cel mai defavorabil), determinându-se sarcina hidrodinamica necesara a apei reci în punctul de racord al retelei exterioare la conducta de serviciu a sistemului de alimentare cu apa a localitatii, H(nec) [mH2O], iar ramificatiile se dimensioneaza în limitele sarcinilor disponibile din nodurile respective ale traseului principal si a vitezelor maxime ale apei (pâna la 3 m/s) admise în conducte. Sarcinile în exces se pot prelua prin robinete de reglaj sau prin diafragme calibrate, dimensionate corespunzator.

Calculul hidraulic al retelelor exterioare inelare se efectueaza prin metoda compensarii pierderilor totale de sarcina pe fiecare inel al retelei.

  Sună
  Cere Ofertă