La cat timp se verifica hidrantii?

MENTENANTA INSTALATIILOR CU FUNCTII DE PREVENIRE / STINGERE

A INCENDIILOR CARE UTILIZEAZA APA CA SUBSTANTA DE STINGERE

-HIDRANTI INTERIORI / EXTERIORI-

Conform legislatiei in vigoare (Ordinul 2.463/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – lnstalatii de stingere“, indicativ P118/2-2013, controlul si verificarea instalatiilor de stingere a incendiilor se efectueaza de catre personalul de exploatare specializat si instruit in acest scop, pe baza unui program stabilit.

Revizia instalatiilor de stingere a incendiilor se face periodic, conform specificatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei si are ca scop cunoasterea starii tehnice a instalatiilor la un anumit moment, in vederea luarii masurilor care sa asigure functionarea acestora in caz de incendiu, la parametrii proiectati.

Reparatiile si reviziile tehnice ale instalatiilor de stingerea incendiilor se efectueaza numai de catre personal autorizat conform legii.

Hidrantii de incendiu — interior si exterior trebuie mentinuti permanent in stare de functionare.

Beneficiarul instalatiei trebuie sa incheie un contract cu o persoana juridica autorizata pentru efectuarea unui program de verificari si mentenanta, cel putin semestrial, care include verificarea functionarii cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmarind urmatoarele aspecte:

a) Furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugeri, crapaturi pe intreaga lungime; in cazul unui semn de defect, furtunul se inlocuieste imediat cu un altfurtun incercat la presiunea de lucru maxima;

b) Dispozitivele de fixare sunt solide si nedeteriorate;

c) Debitul de apa este continuu si suficient;

d) Sistemul de derulare functioneaza usor;

e) Teava functioneaza corespunzator.

  Sună
  Cere Ofertă