La cat timp se verifica sprinklerele?

MENTENANTA INSTALATIILOR CU FUNCTII DE PREVENIRE / STINGERE

A INCENDIILOR CARE UTILIZEAZA APA CA SUBSTANTA DE STINGERE

-INSTALATII SPRINKLERE-

Conform legislatiei in vigoare (Ordinul 2.463/2013 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a – lnstalatii de stingere“, indicativ P118/2-2013, controlul si verificarea instalatiilor de stingere a incendiilor se efectueaza de catre personalul de exploatare specializat si instruit in acest scop, pe baza unui program stabilit.

Revizia instalatiilor de stingere a incendiilor se face periodic, conform specificatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei si are ca scop cunoasterea starii tehnice a instalatiilor la un anumit moment, in vederea luarii masurilor care sa asigure functionarea acestora in caz de incendiu, la parametrii proiectati.
Reparatiile si reviziile tehnice ale instalatiilor de stingerea incendiilor se efectueaza numai de catre personal autorizat conform legii.

Instalatiile pentru stingere incendiu cu sprinklere trebuie tinute permanent in stare de functionare.

Beneficiarul instalatiei trebuie sa incheie un contract cu o persoana juridica autorizata pentru efectuarea unui program de verificari si mentenanta dupa cum urmeaza:

Control si verificare saptamanal:
-Dispozitive de masurare a diferitilor parametri (manometre)
-Robinete

Control si verificare trimestrial / testari:
-Dispozitive de semnalizare optice si acustice
-Dispozitive de alarmare optica si acustica

Control si verificare anual:
-Conducte, armaturi, fitinguri – revizii, reparatii curente, accidentale
-Capete sprinklere (testari cel putin o data la cinci ani)

  Sună
  Cere Ofertă