Autorizatie PSI

Suntem la dispozitia dvs. in vederea obtinerii autorizatiei PSI.

Art. 1. — (1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele județene și al municipiului București pentru situații de urgență, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții, pentru îndeplinirea cerinței esențiale — securitate la incendiu — a construcțiilor, instalațiilor și a altor amenajări.

(2) Avizele de protecție civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții pentru realizarea adăposturilor de protecție civilă sau punctelor de comandă.

Art. 2. — (1) Autorizațiile de securitate la incendiu sunt actele administrative emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale „securitate la incendiu” la construcții, instalații și alte amenajări.
(2) Autorizațiile de protecție civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor și în teren, realizarea adăposturilor de
protecție civilă sau punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice.
Art. 3. — (1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situații:
a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire, pentru categoriile de construcții și amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre
a Guvernului;
b) pentru lucrările de schimbare a destinației și/sau de modernizare la construcții și amenajări existente, care nu necesită autorizații de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcțiile și amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu;
c) pentru amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general și ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările specifice.
(2) Avizele de protecție civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire, pentru categoriile de construcții aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.

Accesati sectiunea CONTACT pentru mai multe detalii, pentru ofertare sau pentru a stabili o intalnire in vederea colaborarii.

  Sună
  Cere Ofertă