Prevenirea si stingerea incendiilor

Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.

Echipare & dotare

Echiparea şi dotarea tehnică minimă obligatorie a construcţiilor şi instalaţiilor cu sisteme şi instalaţii de stingere a incendiilor, trebuie să corespundă normativelor şi reglementărilor specifice, îndeplinind principiile şi cerinţele din normele generale de apărare împotriva incendiilor.

Soluţii

Alegerea tipului de instalaţie de stingere a incendiului, a substanţei de stingere utilizată şi valorile intensităţilor de stingere, protecţie şi răcire, trebuie să corespundă naturii produselor combustibile din spaţiul protejat, condiţiilor specifice concrete ale incintei respective, importanţei şi valorii produselor protejate, tipului de construcţie etc.

Tehnic

La proiectarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, se au în vedere compatibilitatea dintre substanţele de stingere utilizate şi mediul combustibil, eficienţa de stingere a substanţelor utilizate, siguranţa utilizatorilor spaţiului protejat, precum şi efectele asupra mediului.

Amplasare

Componentele instalaţiilor de stingere a incendiilor se amplasează cu respectarea prevederile reglementărilor tehnice şi ale prezentului normativ, precum şi cerinţele şi condiţiile producătorilor acestora.

Conformare

La executarea instalaţiilor de stingere a incendiilor este obligatorie respectarea întocmai a proiectului, a prevederilor prezentului normativ şi a condiţiilor şi specificaţiilor producătorilor de instalaţii, aparatură, echipamente şi substanţe de stingere.

Executie

Producătorii instalaţiilor de stingere a incendiilor şi (…) executanţii instalaţiilor de stingere, răspund de calitatea lucrărilor executate şi de asigurarea condiţiilor de siguranţă a utilizatorilor, precum şi de eficienţa stingerii incendiilor în spaţiile protejate.

Sunati-ne pentru mai multe informatii

Siguranta dumneavoastra este prioritara pentru noi

  Sună
  Cere Ofertă